Máy chống ghi âm cơ động, xách tay

Liên hệ

Thiết bị chống ghi âm Topol 3X của LB Nga được phát triển trên tính kế thừa từ dòng máy chống ghi âm, nghe lén cao cấp P40 và tổng hợp nhiều loại công nghệ nhiễu âm thanh tiên tiến nhất thế giới. Thiết bị chống ghi âm 3X tạo ra 30 loại nhiễu âm thanh mà con người không thể nghe thấy – máy chống ghi âm Topol- 3X hoạt động hoàn toàn im lặng với con người có khả năng ức chế hoàn toàn hoặc một phần tất cả các thiết bị điện tử có Micro thu âm giúp đảm bảo an toàn thông tin cuộc họp, đàm phán trước các hành vi ghi âm, nghe lén trái phép. Thiết bị chống ghi âm Topol-3X là thiết bị chống ghi âm mạnh nhất hiện nay trong dòng máy chống ghi âm cơ động, có thể mang theo người.